Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2014

5506 f4d6 500

To oficjalne. Już nie kocham holenderskich. Moje potrzeby ewoluują. Przyjmę w każdych ilościach.

July 29 2014

3866 0749 500

Takie niespodzianki wrzuca mi po cichu do auta @pannalola zanim pojadę w świat.

July 28 2014

8858 ec22 500

Pierwsze kilkaset metrów bez asekuracji. #krzekora

8860 3177 500

Dzielę w niedzielę. #yerba #przystanekśniadanie (w: Przystanek Śniadanie)

July 26 2014

8861 0b4f 500

#Republika.

8862 947a 500

Wg. #YahooWeather “Gęsta mgła. Słaba widoczność.” Muszą mieć mocno okna uwalone.

July 24 2014

5233 829a 500

#AuthenticWeather za darmo dajo.

July 23 2014

1378 1524 500

July 17 2014

5894 bb3e 500

A do ciacho #film. A może ciacho do filmu? #filozofia #scentofawoman

5895 e0c4 500

Niby takie nic, a jednak takie coś. #cake #foodporn (w: Na Sztabu)

June 26 2014

7722 46fc 500

Z radości aż nie wiem jak to skomentować. Czuję się jak pokój bez dachu. #foodporn

June 22 2014

4159 da5f 500

Dobrze poczuć coś pewnego na nogach. #survivalrace

4160 04a9 500

Te buty naprawdę dużo przeszły. W obu znaczeniach tego słowa. Są zniszczone, ale sprawne. Gotowe, na być może ostateczną walkę - #survivalrace. Są jak spartiata. Po to się urodziły. Chwalebna smierć, poledz na polu bitwy, wykonując swą powinność - to dla nich najwieksza chwała! #Kaboom! (w: Temat Rzeka)

4161 2203 500

Pozdro z #survivalrace (w: Temat Rzeka)

June 15 2014

4466 1d30 500

#chill

4465 670f 500

Przedsmak @survivalracepl

4467 de51 500

#ChallengeAccepted @survivalracepl

May 31 2014

0853 00a6 500

I gdzie teraz? #nofilter

4224 8644 500

#DzieńDobry. #nofilter (w: Ogorzelnik)

May 30 2014

9386 39ca 500

Skarpet suszenie. #symetria #art (w: Ogorzelnik)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl